sobota, 14 lutego 2015

Koniec.            Piep­rzy­my się z włas­ny­mi wspom­nieniami za­miast wrócić do nor­malności po rozstaniach"